Fantastický Kozmický Superprogram

Vitajte na stránke nášho vysoko pokročilého simulátora orbitálnych pohybov. Zoznámte sa s ovládaním a kozmickými objektami.

Ovládanie

Wzvýšiť ťah motora

Sznížiť ťah motora

Zmotor na 100%

Xvypnúť motor

Aotočiť doľava

Dotočiť doprava

koliesko ↑zoom +

koliesko ↓zoom -

Elementy

 • Planéta

  Planétou rozumieme modré teleso s hmotnosťou 500 a polomerom 50 kilometrov. Pre účely našej simulácie je nehybná.
 • Mesiac

  Naša planéta má jeden mesiac, ktorý ju pomaly obieha po približne kruhovej dráhe. Jeho hmotnosť je zanedbateľná.
 • Raketa

  Raketou myslíme zelený objekt kolíkovitého tvaru, ktorému zozadu šľahajú plamene. Kamera je vždy vycentrovaná práve na ňu.
 • Oskulačná kužeľosečka

  Simulácia vykresľuje budúcu predpokladanú dráhu rakety, podľa rýchlosti ako žltú elipsu alebo červenú hyperbolu. Ak si myslíte, že sa vám podarí dosiahnuť parabolickú dráhu, smelo do toho.

Úlohy

 1. Dosiahnite s raketou nízku obežnú dráhu okolo planéty. Ušetrite pritom čo najviac paliva.
 2. Dosiahnite únikovú rýchlosť, teda ľubovoľnú hyperbolickú dráhu. Znovu šetrite palivom.
 3. Mäkko pristaňte na mesiaci.